Här lägger jag in artiklar, bilder, filmer etc om mitt projekt, som har publicerats av andra.

I tidningen På Kryss nr 8-2013 finns en 3 sidor lång artikel om projektet, skriven av Ann-Kristin Agesund.

OneWeb 2012 © Copyright